Държава:
Тип:
Локация:
Район:
Мин. цена:
Макс. цена:

Търсене в сайта

Cabacum Beach - Елитен жилищен и спа комплекс с невероятна гледка към морето
Начална страниця / Политика за конфиденциалност
Имате 0 запазени имота във вашия профил.

Условия за ползване на интернет страницата

Настоящите Правила и условия (“Условия за ползване на интернет страницата”) уреждат Вашето (“Вие” или “Вашето”) използване на интернет страницата, която ние, BGP Services, извършващи дейност под името "BGP" ("ние" "нас" или "наш"), управляваме от URL адреса "www.bgp.bg" ("интернет страницата").  С използването на интернет страницата Вие се съгласявате да спазвате тези Условия за ползване на интернет страницата. Ако не сте съгласни с някоя част от тези Условия за ползване на интернет страницата, Вие трябва да я напуснете и не можете да получите достъп или да използвате интернет страницата.

Използване на интернет страницата

При условие, че спазвате всички предупреждения, свързани с авторско право и право на собственост и спазвате всички останали правила на тези Условия за ползване на интернет страницата, Вие можете:

Да преглеждате повторно, да даунлоудвате и показвате съдържанието на интернет страницата на монитора;
Да разпечатвате копия от съдържанието на интернет страницата за собствена употреба; и/или
Да даунлоудвате и съхранявате съдържанието в електронен формат.

При използване, даунлоудване, показване, разпечатване и/или съхраняване на интернет страницата и нейното съдържание, вие трябва да се уверите, че:

Документите и свързаните графики, които са предоставени за достъп или са показани по друг начин на интернет страницата, не са променени по никакъв начин;
Графиките на интернет страницата не се използват отделно от съответния им текст; и
Предупрежденията за нашето авторско право и търговска марка се появяват на всички копия.

Не можете да използвате тази интернет страница или нейното съдържание:

За каквито и да е търговски, стопански или препродажбени цели, включително системното изваждане и/или повторно използване на цялата или част от тази интернет страница или нейното съдържание (включително, но без да се ограничава до списъци на собствеността, описания и цени);
За даунлоудване (различно от запазване на страницата) или изменяне на интернет страницата или която и да е част от нея;
За взаимодействие или смущаване на която и да е мрежа или интернет страница, свързана към тази интернет страница или за получаване на неоторизиран достъп до други компютърни системи;
За взаимодействие с преглеждането или използването на интернет страницата от друго лице;
За изпращане или разпространение на множество нежелани електронни писма или съобщения ("Спам"), верижни писма или за взаимодействие по друг начин или смущаване на интернет страницата или мрежите, чрез които Вие имате достъп до и използвате интернет страницата;
За каквато и да е незаконна цел.

В допълнение, не можете във връзка с тази интернет страница да използвате което и да е от следните:

Програми за извличане на информация, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на информация;
Техники за рамкиране за изолиране на търговските марки, лого и други изображения, подлежащи на авторско право, текстове, оформления и формати, които използване в тази интернет страница;
Мета тагове или какъвто и да е “скрит текст”, който използва нашето наименование или търговски марки.

Освен ако не е разрешено изрично в тези Условия за ползване на интернет страницата, никоя част от интернет страницата не може да бъде възпроизвеждана или съхранявана в никоя друга интернет страница или да бъде включвана в каквато и да е система или услуга за общодостъпно или частно преглеждане, без предварително писмено разрешение от наша страна. Всички права, които не са изрично разрешени от тези Условия за ползване на интернет страницата, са запазени за нас.

Интелектуална собственост

Тази интернет страница и нейното съдържание, включително, без да се ограничава до всички снимки, графични изображения, текст, графики, лога, иконки за бутоните, изображения, набор от данни и софтуер, използвани във връзка с тази интернет страница, са наша собственост или собственост на нашите доставчици и са защитени от права за авторско право, търговски марки, права за бази данни и други права за интелектуална собственост. Използването на тази интернет страница не Ви дава право да използвате която и да е от търговските марки, дизайни и/или лога, които се съдържат в нея, или да копирате “вида и усещането” и изработката на интернет страницата или тези на която и да е услуга или продукт.

Ограничаване на отговорността по отношение на съдържанието

Въпреки че полагаме всички усилия, за да се уверим, че интернет страницата и нейното съдържание са колкото е възможно точни и актуални, ние не можем да гарантираме, че това винаги ще бъде така. Подробностите за имотите, рекламирани на интернет страницата, се основават на информация, която ни е предоставена от предприемачите и/или продавачите на тези имоти и съответно:

Всички цени, показани на интернет страницата, са обект на договор;
Всички снимки, етажни планове и скици, показани на интернет страницата, имат за цел да покажат информацията нагледно и не формират част от каквато и да е оферта или договор за продажба на имотите;
Всички вътрешни и външни размери на имотите, рекламирани на интернет страницата, както и информацията за разстоянието им от близко разположени селища, градове, исторически места, летища и други местоположения, са приблизителни.
Достъпност и връзка

Въпреки че полагаме всички усилия интернет страницата да бъде достъпна по всяко време, имайки предвид същността на интернет, ние не можем да гарантираме, че винаги ще бъде така или че интернет страницата ще бъде без дефекти или грешки. Ако се появи дефект, моля докладвайте ни чрез електронно съобщение до нашият и-мейл адрес. В някои случаи ние можем да прекратим временно или да ограничим достъпа до интернет страницата, за да извършим необходимата актуализация, поддръжка и поправка. При такива обстоятелства, ние ще положим усилия да възстановим Вашия достъп до интернет страницата колкото е възможно по-скоро. Използването на тази интернет страница изисква интернет връзка и телекомуникационни връзки. Вие носите отговорност за всякакви разходи или такси, които може да се наложи да заплатите, за да използвате интернет страницата.

Отговорност

Интернет страницата се предоставя във вида, в който е. Въпреки че сме положили всички грижи при изготвянето на съдържанието на интернет страницата, ние не можем да гарантираме, че то е точно, пълно и без грешки. Ние не носим отговорност за каквито и да е грешки или пропуски или за каквито и да е технически затруднения, които бихте могли да срещнете с интернет страницата. Ние можем да направим промени в материала на интернет страницата и в имотите и цените, които се рекламират на нея по всяко време без предупреждение. До степен, позволена от приложимия устав и общо законодателство, ние не носим отговорност за всякакви изрични или вметнати представителства, гаранции, условия, ангажименти или правила свързани със състоянието, качеството, работата, точността, приложимост за целта, пълнота или липса на вируси на интернет страницата и нейното съдържание. Ние не носим отговорност пред Вас или пред което и да е друго лице (с изключение на основание за обвинение в измама) за каквато и да е загуба или повреда, която може да възникне в резултат на достъпа Ви, използването и/или злоупотребата с интернет страницата и/или разчитане на нейното съдържание, включително без ограничение:

Загуба на бизнес; загуба на оборот; пропуснати ползи; загуба на очаквани спестявания; излишни разходи, загуба на неприкосновеността на личната информация и/или загуба на данни;
Допълнителни и/или непредвидени разходи и/или разноски (включително без ограничение законоустановени разходи и разходи за допълнителна работа);
Загуба или повреда, която възниква от Вашето ползване или злоупотреба на интернет страницата или каквато и да е информация или материали, които са Ви предоставено за достъп чрез интернет страницата; или
Друг вид загуба или щета, която не произтича пряко от нашите действия или действията на свързаните с нас компании, представители и други доставчици.
Връзки (линкове) към интернет страници на трети лица

Връзките към интернет страници на трети лица ("Страници на трети лица ") на тази интернет страница се предоставят периодично единствено за Ваше удобство. При използване на тези връзки, Вие напускате тази интернет страница. Ние не сме прегледали всички тези интернет страници на трети лица и не контролираме и не носим отговорност за тези интернет страници или тяхното съдържание и достъпност. Ние не изказваме одобрение и не представляваме по никакъв начин тези страници или всички материали, които се намират на тях, или всякакви последствия, произтичащи от използването им. Ако решите да влезете в която и да е интернет страница на трети лица, свързани към тази интернет страница, вие го правите на Ваша отговорност. Вие потвърждавате и сте съгласни, че ние не носим отговорност за достъпността на такива страници на трети лица и няма да носим отговорност или да сме задължени за съдържанието и услугите, предоставени от такива страници на трети лица. Вие трябва да проверите указанията за неприкосновеност на личната информация и правилата и условията за използване на страници на трети лица, достъпни от тази интернет страница.

Връзки (линкове) към интернет страницата

Ако желаете да се свържете към интернет страницата, можете да го направите при условие, че вие се свържете, но без да правите точно копие, на началната страница на този интернет сайт и при положение, че спазвате следните условия:

Не премахвате, изопачавате или променяте по друг начин размера или изгледа на логата или знаците на "BGP";
Не създавате рамка или друг браузър или граничеща среда около интернет страницата;
По никакъв начин не намеквате, че ние одобряваме каквито и да е продукти или услуги, различни от нашите собствени;
Не представяте погрешно Вашата връзка с нас, нито представяте каквато и да е друга погрешна информация за нас;
Не използвате по друг начин която и да е търговска марка и/или лого на "Услугите на BGP", които са показани на интернет страницата без изрично писмено разрешение от нас;
Не се свързвате от интернет страница, която не е Ваша собственост; и
Вашата интернет страница няма съдържание, което да е отблъскващо, обидно или противоречиво, което да нарушава нечие право за интелектуална собственост или други права на което и да е друго лице или не спазва по друг начин всички приложими закони и разпоредби.

Ние изрично си запазваме правото да отменим по-горното разрешение да се свързвате към нашата интернет страница, ако Вие нарушавате настоящите Условия за ползване на интернет страницата и да предприемем каквото и да е друго действие, което сметнем за необходимо. Вие трябва да ни компенсирате напълно за всякаква загуба или щета, понесена от нас или от която и да е компания, свързана с нас, когато сте в нарушение на по-горното разрешение да се свързвате към нашите интернет страници.

Промени в настоящите Условия за ползване на интернет страницата

Ние си запазваме правото да правим промени в тези Условия за ползване на интернет страницата по всяко време, както и в такива други политики, за които сме Ви уведомили. Вие трябва да спазвате политиките, правилата и условията, които са в сила по времето, през което използвате тази интернет страница. Ако някое от правилата на настоящите Условия за ползване на интернет страницата загуби стане невалидно, недействително или неприложимо по каквато и да е причина, това правило ще се счита за отделно от останалите и не оказва влияние върху валидността и приложимостта на останалите правила и условия.

Отказване от право

Ако нарушите тези Условия за ползване на интернет страницата и ние не предприемем никакво действие, ние все още можем да използваме нашите права и удовлетворения при други ситуации, когато сте в нарушение.

Ръководещо законодателство и юрисдикция

Настоящите Условия за ползване на интернет страницата се ръководят от и са съставени в съответствие със законите на Англия и Уелс. Вие се съгласявате да се подчинявате на не-изключителната юрисдикция на английските съдилища, както и ние.

Информация за контакт

Ако имате някакви въпроси, свързани с нашите услуги или настоящите Условия за ползване на интернет страницата, моля, свържете се с нас.