Държава:
Тип:
Локация:
Район:
Мин. цена:
Макс. цена:

Търсене в сайта

Varna South Bay beach residence
Главная / Политика доверительности

Политика за конфиденциалност

Неприкосновеността на Вашата информация е важна за нас. Настоящата политика на поверителност описва мерките за сигурност, които ние Би Джи Пи Сървисис, извършващи дейност под името “Би Джи Пи” (“ние”, “нас”) използваме във връзка с информацията, която Вие (“Вие”, “Вашият”) предоставяте, когато използвате сайта (“Уебсайта”) www.Bgp.bg или по друг начин комуникирате с нас относно нашите услуги. Чрез влизането в или ползването на Уебсайта и/или като се свързвате с нас относно нашите услуги, Вие приемате и се съгласявате с мерките, описани в настоящата Политика на поверителност.

Информацията, която събираме

Ние събираме информация за самоличността Ви (включваща име, адрес, телефонен номер и електронен адрес) ("Лична информация") в следните случаи:

Информация, която Вие предоставяте:
Когато сключвате договори с нас или правите запитвания относно услугите, които ние предлагаме и/или се абонирате за нашата услуга за обновена информация, или по друг начин се свържете с нас, за да получите информация, свързана с нас или нашите услуги.
Информация, събирана автоматично използвайки “кукита” ("cookies"):
Всеки път, когато Вие влезете в Уебсайта, ние получаваме и складираме определен тип информация като използваме “кукита”. По-долу е описано как използваме “кукита”.
Информация от други източници:
Понякога ние получаваме информация от трети страни в процеса на предоставяне на услугите си на Вас (включително при обработавнето на плащанията.)
Как обикновено използваме информацията, свързана с Вас

Ние ще използваме Вашата Лична информация единствено за целта(целите), за която Вие ни я предоставяте, включително например за да:

отговорим на Вашите запитвания и да Ви предоставим осъвременена информация относно нашите услуги;
обработим исканията за услуги и да Ви предоставим тези услуги;
обработим плащания; се свържем с Вас относно имоти и нашите услуги (включително) промоционални оферти;
актуализираме архива си и поддържаме всякаква клиентска информация, която Вие може да имате при нас;
предотвратим или разкрием измама или злоупотреби с нашия Уебсайт;
дадем възможност на трети страни да извършат технически, логистични или други функции от наше име.

Ние споделяме Вашата лична информация само с нашите асоциирани офиси, упълномощени агенти и под-изпълнители понякога и когато това е подходящо, а с други лица – само според описаното по-долу. Ние гарантираме, че страните, с които споделяме Вашата Лична информация, спазват мерки, които имат степен на сигурност поне равна на мерките, описани в настоящата Политика на поверителност.

Сътрудници, Агенти и Подизпълнители:
Понякога ние възлагаме на други фирми да извършват дейности от наше име, включващи обработка на информация, изпращане на съобщения на клиенти, анализ на данни, предоставяне на маркетингова помощ, обработка на плащания. Те имат достъп до лична информация, необходима за изпълнение на функциите им, но не могат да я използват за други цели.

Актуализиране на информацията и Промоционални оферти
ако сте дали предварително съгласието си, ние ви изпращаме актуализирани данни и информация за нашите промоционални оферти. Ако Вие вече не желаете да получавате такива оферти, моля уведомете ни на e-mail.

Бизнес прехвърляния:
При всички сделки (например купуване или продажба на фирми или стопански единици) Личната информация обикновено е един от прехвърляните активи.

Измама / Кредитен риск:
Когато е необходимо да се предотврати измама или да се намали кредитен риск, ние можем да обменим Вашата Лична информация с други фирми или организации.

С Ваше съгласие:
В случаи, различни от изложеното по-горе, Вие ще бъдете уведомени, когато информация за Вас може да отиде в трети страни и ще имате възможност за избор дали да споделим тази информация.

Ако сте жител на Европейския съюз, моля отбележете, че ние прехвърляме Личната информация, която Вие ни предоставяте, на нашите асоциирани офиси в България, където законите за защита на данни са различни от тези в Европейския съюз и Вие изрично се съгласявате на такова прехвърляне с цел да Ви предоставим информацията и услугите, които сте поискали.

Събиране на информация от сайтове на трети страни
Нашият Уебсайт може да съдържа линкове към други уебсайтове, чийто мерки за защита на информацията да се различават от нашите. Вие трябва да направите справка с условията за поверителност на тези сайтове на трети страни, тъй като ние нямаме контрол на информацията, която се подава до или събира от тях.

Сигурност

Ние използваме мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп до информацията, която събираме от Вас. Моля отбележете, че електронната кореспонденция с нас трябва да бъде в текст свободен формат и не може да бъде криптирана. Съответно, моля не ни изпращайте по имейл никаква поверителна информация като например информация за кредит карти.

“Кукита” ("Cookies")

Кукито е изцяло текстови низ от информация, която уебсайтът прехвърля към куки файла на браузера на хард диска на Вашия компютър, така че уебсайтът да може да запомни кой сте Вие. Кукито обикновено съдържа името на частта от мрежата, от която е дошло то, “продължителността на живот” на кукито, и стойност, която обикновено е случайно генериран уникален номер.

Когато Вие посетите нашия Уебсайт, ние Ви изпращаме куки. Кукитата могат да бъдат използвани по следните начини:

За да се активират характеристиките за персонализация на нашия Уебсайт (които Ви дават възможност да извиквате наскоро разглеждани страници и да виждате информацията, която Вие сте въвели онлайн).
За да съставим анонимна, съвкупна статистика, която ни дава възможност да разберем как потребителите използват нашия Уебсайт и да ни помогнат да подобрим структурата на нашия Уебсайт. Ние не можем да Ви идентифицираме лично по този начин.

На този уебсайт могат да бъдат използвани два типа кукита: кукита за една сесия, които са временни кукита, оставащи в куки файла на Вашия браузър докаво Вие напуснете сайта, и постоянни кукита, които остават в куки файла на Вашия браузър много по-дълго (като този период зависи от продължителността на живот на определеното куки).

Дезактивиране / Активиране на Кукитата
Вие можете да приемете или откажете “кукитата” като промените настройката в браузера си. Моля обърнете внимание, че ако дезактивирате “кукитата”, Вие няма да можете да използвате всички характеристики на нашия Уебсайт.

Промени в Политиката на поверителност
Ние си запазваме правото да променяме цялата или част от настоящата Политика на поверителност по всяко време. Моля преглеждайте периодично Политиката на поверителност за промени. Освен ако не е упоменато друго, нашата текуща Политика на поверителност важи за цялата информация, която имаме за Вас.

Как да се свържете с нас

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно настоящата Политика на поверителност или как ние използваме Вашата Лична информация, или ако в някой момент решите, че повече не желаете ние да притежаваме или използваме Вашата Лична информация, или желаете да промените целите, за които Вашата Лична информация може да бъде използвана, моля уведомете ни като ни изпратите имейл.

Контрольор на Вашата информация

Информацията, която Вие ни предоставяте, или която ние събираме от Уебсайта или в процеса на предоставяне на услугите ни към Вас, се контролира от Berkeley Square Trading Limited.