Начало / Покупка / България / Варна / Апартаменти / Просторен апартамент с 2 спални и паркомясто в кв. Левски, Варна
Имате 0 запазени имота във вашия профил.
BGP - Недвижими имоти и консултинг Експресни пътнически превози и индивидуални трансфери

Просторен апартамент с 2 спални и паркомясто в кв. Левски, Варна

Номер на имота: 10JD721 Добави в моето BGP

снимки

цена
продаден

€ 103'059

£ 80'386
$ 161'700
Комисионна 3%
Общи условия:
• Допълнителните разходи по покупко-продажбата са:

- Нотариални такси, с включен ДДС– определят се по тарифата за нотариалните такси като процент от продажната цена на имота;
- Такса за вписване на акта в Агенция по Вписванията – в размер 1 на хиляда от продажната цена на имота;
- Местен данък, чийто размер зависи от местонахождението на имота, защото в различните общини данъкът е в различен размер, но е в границите от 2 до 4 % от продажната цена на имота;
- Преводни такси на банките;

Тези разходи обикновено са за сметка на купувача.

• Всеки купувач трябва да знае, че след придобиване на собствеността върху имота, в 2 месечен срок след датата на нотариалния акт, трябва да декларира новопридобития имот в общината по местонахождението на имота. По желание от страна на клиента, BGP може да извърши това безплатно.
• Всеки купувач трябва да знае, че след придобиване на собствеността върху имота дължи годишен данък и такса за битови отпадъци за новопридобития имот. Размерът на данъка се определя за година от общинския съвет на всяка община и представлява промил от данъчната оценка на имота. Данъчна оценка на недвижими имоти се определя в зависимотст от множество фактори – големина, местоположение, овехтялост, луксозни подобрения в имота и т.н. Така например, размерът на данъка за 2008 г. за град Варна, за жилище, декларирано като „основно” е 2,1 на хиляда, изчислен на база данъчната оценка на имота.
Размерът на таксата за битови отпадъци също се определя се в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет. Таксата за град Варна за 2008 г. е в размер на 1,80 на хиляда, изчислена на база данъчната оценка на имота.
• Всеки купувач трябва да знае, че отдаването под наем, предоставянето за ползване или продажбата на имота, както и извършването на други действия на управление и/или разпореждане с имота, подлежат на деклариране и облагане по съответния ред, регламентиран в българското законодателство.
• Няма други необявени разходи, свързани с покупко-продажбата на имота.
Схема за изплащане :
30% - при подписване на предварителен договор;
30% - в срок до направата на плочата от грубия строеж на съответния апартамент;
20% - в срок до издаване на акт 14;
15% - в срок до направата на вътрешните мазилки на закупувания апартамент;
5% - в срок до издаване на акт 15.

За контакти

Антония Владимирова
тел.: +359 88 4988 670
или пишете на нашия ел.адрес